Vår utfordring har vært den samme siden 1837.

Å forenkle hverdagen til forbrukerne har alltid vært målet for Jordan. Det var en dansk kammaker som satte det hele i gang. Wilhelm Jordan ble født i København 22. januar 1809 og vokste opp som den eldste av 12 barn. Straks etter konfirmasjonen ble Wilhelm sendt til Kiel for å søke arbeid. Han kom snart til Hamburg, hvor han begynte i kammakerlære. Under veiledning av kyndige, tyske håndverkere la Wilhelm Jordan grunnlaget for det livsverk som fortsatt lever i beste velgående.

I dag er Jordan er en ledende og lønnsom merkevare med fokus innen maleverktøy og rengjøring som eies av Orkla. Ved hjelp av kunnskapsrike medarbeidere, nyskapende produkter og ekstrem butikkompetanse, skal vi være forbrukernes og handelens favoritt.