Ultimate

UniversalPensel Lang 50 mm

For lengre rekkevidde

Suverent Resultat

Bruksområder

  • Bredere lister
  • Tak
  • Vegg
  • Drypper og søler lite
  • God kontroll
  • Optimal dekkevne

Produktbeskrivelse

Jordan Universal pensel for lengre rekkevidde gir et suverent resultat og god kontroll i malejobben. Penselen gir optimal dekkevne på underlaget, og drypper og søler lite.