Perfect

UniversalPensel 100 mm

Til store flater

Bruksområder

  • Dør
  • Gulv
  • Møbler
  • Panel
  • Vegg
  • Drypper og søler lite
  • Pent resultat

Produktbeskrivelse

Jordan Universal pensel til store flater gir et pens resultat og drypper og søler lite. Penselen kan brukes til de fleste maleprosjekter med større flater.