Ultimate

UniversalPensel 70 mm

Til store flater

Suverent Resultat

Bruksområder

  • Door
  • Dører
  • Furniture
  • Møbler
  • Panel
  • Wall
  • Drypper og søler lite
  • God kontroll
  • Optimal dekkevne

Produktbeskrivelse

Jordan Universal pensel til store flater gir et suverent resultat og god kontroll i malejobben. Penselen gir optimal dekkevne på underlaget, og drypper og søler lite. Penselen kan brukes til de fleste maleprosjekter med større flater.