Ultimate

Hus og gjerdePensel Lang Vinklet 100 mm

Ergonomisk - For lengre rekkevidde

Suverent Resultat

Bruksområder

  • Fasade
  • Drypper og søler lite
  • Mer opptak - Mal raskere
  • Optimal dekkevne

Produktbeskrivelse

Jordan Hus og Gjerde pensel gir et suverent resultat og gir deg lengre rekkevidde. Med en spesialutviklet bust, har penselen høyt malingsopptak slik at du maler raskere. Penselen dekker underlaget optimalt, og drypper og søler lite.