Ultimate

Hus og gjerdePensel Oval Vinklet 65 mm

Ergonomisk - Til smale bord og mindre flater

Suverent Resultat

Bruksområder

  • Fasade
  • Drypper og søler lite
  • Mer opptak - Mal raskere
  • Optimal dekkevne

Produktbeskrivelse

Jordan Hus og Gjerde pensel gir et suverent resultat på smale bord og mindre flater. Med en spesialutviklet bust, har penselen høyt malingsopptak slik at du maler raskere. Penselen dekker underlaget optimalt, og drypper og søler lite.