Åpenhetsloven

Jordan er en merkevare under Orkla House Care AS. Orkla House Care er 100% eid av Orkla ASA.

Orkla ASA redegjør for hvordan Orklas selskaper jobber med aktsomhetsvurderinger og oppfølging av risikoforhold i leverandørkjeden gjennom Orklas års- og bærekrafts rapport for 2022, og Orkla House Care er dekket av denne.

Informasjon om Orkla og Åpenhetsloven kan leses her: Åpenhetsloven – Orkla Norway

Orkla årsrapport kan leses her: Årsrapport – Orkla Norway

Relevante henvisninger i årsrapporten:

Informasjon om organisering og driftsområde: side 9, side 17.

Informasjon om segmenter: side 189-195.

Menneskerettighetspolicy, rutiner, varslingskanaler: side 92-93, side 107-109.

Negative konsekvenser og risiko, tiltak: side 107-111.

Orkla House Care ble medlem av Etisk Handel Norge i 2022, og nådde ‘Basis-nivå’ gjennom vår første rapport. Orkla House Cares årsrapport til Etisk Handel Norge om aktsomhetsvurderinger kan leses her: Våre medlemmer – Etisk Handel eller på vår hjemmeside: Sustainability Strategy – Orkla House Care

Orkla House Care vil også fremover styrke arbeidet rundt aktsomhet i verdikjeden, og vi forventer å kunne vise forbedringer blant annet gjennom kommende Etisk Handel årsrapporter og Orkla bærekrafts rapporter.

Har du spørsmål om disse temaene, kontakt vårt Kundesenter.