Ta på hansker som tåler kjemikalier, gummistøvler og vernebriller. Terrasserens er svært etsende.