Sånn skjøtesparkler du gips

Denne guiden bruker du når du har satt opp gipsplater og skal sparkle skjøtene mellom dem. Da får du en jevn og rett overgang mellom gipsplatene. Du kan hoppe over steg eller gjenta dem flere ganger, om du ønsker.

Tilstand:
Start guiden