Perfect

UniversalPensel 35 mm

Til de fleste jobber

Bruksområder

  • Detaljer
  • Dør
  • Karmer
  • Lister
  • Vegg
  • Vindu
  • Drypper lite
  • Pent resultat

Produktbeskrivelse

Jordan Universal pensel til de fleste jobber gir et pent resultat og drypper og søler lite.