Ultimate

UniversalPensel 35 mm

Til de fleste jobber

Suverent Resultat

Bruksområder

  • Detaljer
  • Door
  • Dør
  • Inn mot kanter
  • Karmer
  • Lister
  • Vindu
  • God kontroll
  • Optimal dekkevne

Produktbeskrivelse

Jordan Universal pensel til de fleste jobber gir et suverent resultat og god kontroll i malejobben. Penselen gir optimal dekkevne på underlaget, og drypper og søler lite.