Ultimate

UniversalPensel 50 mm

Til de fleste jobber

Suverent Resultat

Bruksområder

 • Bredere lister
 • Ceiling
 • Door
 • Dører
 • Furniture
 • Inn mot kanter
 • Karmer
 • Møbler
 • Wall
 • Drypper og søler lite
 • God kontroll
 • Optimal dekkevne

Produktbeskrivelse

Jordan Universal pensel til de fleste jobber gir et suverent resultat og god kontroll i malejobben. Penselen gir optimal dekkevne på underlaget, og drypper og søler lite.