Ultimate

PanelPensel 50 mm

Til smale bord

Suverent Resultat

Bruksområder

  • Panel
  • Tak
  • Vegg
  • Wall
  • Mal lengre per dypp
  • Optimal dekkevne
  • Xtra stort malingsopptak

Produktbeskrivelse

Jordan Panel pensel gir et suverent resultat. Penselen er spesielt god på smale bord. Med Xtra stort malingsopptak, kan du male lengre per dypp og oppnå optimal dekkevne.