Ultimate

Hus og gjerdePensel Vinklet 120 mm

Ergonomisk - Til brede bord og store flater

Suverent Resultat

Bruksområder

  • Fasade
  • Drypper og søler lite
  • Mer opptak - Mal raskere
  • Optimal dekkevne

Produktbeskrivelse

Jordan Hus og Gjerde pensel gir et suverent resultat på brede bord og store flater. Med en spesialutviklet bust, har penselen høyt malingsopptak slik at du maler raskere. Penselen dekker underlaget optimalt, og drypper og søler lite.